Kenny Rubenis werd geboren op 1 oktober 1984 te Rotterdam. Niet veel later begon hij met tekenen.Hij specialiseert zich in humoristische strips en cartoons met een strakke lijnvoering, maar ook het wat artistiekere en serieuze werk is hem niet vreemd. Kenny tekent dagelijks Dating for Geeks. Eerst voor dagbladen Sp!ts en Metro, en nu voor datingforgeeks.nl en stripblad Eppo. Naast het maken van strips, cartoons en illustraties is Kenny soms ook werkzaam als animator en storyboard-artist.